Më 4-5.09.2019, Drejtoria Doganore në bashkëpunim me Komisionin Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) dhe Bankën Botërore do të organizojnë punëtori rajonale për bashkëpunimin teknik për të plotësuar normat për aplikimin e konceptit të sistemit njësportel për doganim eksportues dhe importues dhe shkëmbimin e të dhënave. Në punëtorinë përveq përfaqsuesve të drejtorive doganore të CEFTA vendeve, pjesmarës të agjensive kufitare veterinare dhe fitosanitare, do të marrin pjesë edhe përfaqsues të të gjitha agjensive të përfshira në procesin për dhënje të lejes për import dhe eksport të mallrave. Gjithashtu pritet të marrin pjesë edhe zyrtarë të lartë të UNECE, Banka Botërore, IFC dhe Komisioni Evropian.

Gjatë tre javëve të fundit, zyrtarët doganorë kanë zbuluar disa përpjekje për kontrabandë të mallrave, ku përkohësisht janë konfiskuar pajisje dhe mjete dore elektrike, stoli Swarovski, veshje, devize,  turbina kamionësh, telefona celularë dhe pjesë të celularit dhe të tjera.

Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Serbisë më 12.07.2019 nënshkruan një Marrëveshje për vendosjen e kontrolleve të përbashkëta në vendkalimin kufitar Tabanovce - Preshevë. Kështu, të dy vendet janë të parat në Ballkanin Perëndimor që fillojnë kontrollin e përbashkët të kufijve. Fillimi zyrtar i kontrolleve të përbashkëta pritet deri në fund të gushtit 2019.

Ministria për Mjedis Jetësor dhe PlanifikimHapsinor  ka dërguar një letër Drejtorisë Doganore duke informuar se importi dhe eksporti i mallrave të reja teknike me mjete ftohëse do të kryhet pa leje që deri më tani është lëshuar nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor.

Në kuadër të programit veror për vizitën e kompanive vendase dhe në mbështetje të aktiviteteve të tyre nga Drejtoria Doganore, sot u realizua një takim me menaxhmentin e fabrikës së tekstilit VPTEX Macedonia.

Rritja e fortë ekonomike paraqet sa më shumë përfshirje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zinxhirët e furnizimit global, ndërsa Dogana duhet të jetë nxitësi kryesor i këtyre ndryshimeve.

Po diskutojmë për mundësitë për marrjen e autorizimit për Operator Ekonomik të Autorizuar, përdorim më të madh të procedurave doganore të thjeshtuara dhe lehtësime të tjera doganore. Si një firmë maqedono-holandeze, Havep është një lider në zgjidhjet inovative për rritjen e produktivitetit. Të gjitha këto përfitime doganore duhet të kontribuojnë në reduktimin e kostove, përmirësimin e kohës së kalimit të kufirit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së kompanive maqedonase.

66855884_1149804641888805_3249745777127325696_n
66855884_1149804641888805_3249745777127325696_n
67493149_352727692069533_5233705868251365376_n
67493149_352727692069533_5233705868251365376_n
Previous Next Play Pause
1 2