Në seancën e djeshme, Qeveria miratoi Strategjinë për Zhvillimin e Sistemeve Informative -Teknologjike dhe Kompjuterike të Drejtorisë së Doganave për periudhën 2021 - 2025, me qëllim të koordinimit dhe zhvillimit në kohë të sistemeve kombëtare brenda Drejtorisë së Doganave dhe lidhjen e tyre me sistemet nëBE, me qëllim përmbushja e qëllimeve strategjike.

Përmbushja e qëllimeve strategjike synon realizimin e Planit Strategjik Shumëvjeçar të BE -së për zbatimin e e -Doganave (MASP) dhe harmonizimin me Ligjin e ri Doganor të BE -së (Kodi Doganor i Unionit - UCC). Zbatimi në kohë i aktiviteteve të përcaktuara në këtë dokument janë pjesë e parakushteve për plotësimin e kritereve të Drejtorisë së Doganave për aderimin e Republikës së Maqedonisë Veriore në Bashkimin Evropian.

 

 

 

 

 

Delegacioni i Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut i udhëhequr nga drejtoresha  m-r Slavica Kutirov, dhe zëvendës drejtori z. Muarem Asani morën pjesë në një takim joformal me delegacionin e Drejtorisë Doganore të Republikës së Kosovës të udhëhequr nga drejtori z. Agron Lugaliu.

Në takim u diskutua për fillimin e kontrolleve të përbashkëta në procedurat doganore në trafikun hekurudhor në vendkalimin kufitar Hani i Elezit, sipas marrëveshjes së lidhur bilaterale më herët. Përveç kësaj, u shkëmbyen ide për vendosjen e kontrolleve të përbashkëta në trafikun rrugor në vendkalimin kufitar Bllacë - Hani i Elezit.

Të dy palët u dakorduan edhe për të thelluar bashkëpunimin në më shumë fusha të punëve doganore.

 

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Gjatë ditës së djeshme,  në vendkalimin  kufitarë Shën Naum, u parandalua tentim për futje ilegale të devizеve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Gjatë hyrjes në vend, në orën 11:30, është paraqitur shtetas grek me inicijale S.K. (60) si drejtues i automjetit me targa greke.  Për shkak të dyshimit,nga ana e  doganjerit është kryer kontrollë i automjetit dhe kontroll personal i udhëtarëve, gjatë së cilës janë gjetur dhe konfiskuar mjete parash  të padeklaruara në vlerë prej 9,388 euro.

 

CI Sveti Naum - zaplena na devizi 02
CI Sveti Naum - zaplena na devizi 02
Previous Next Play Pause
1

 

 

 

Delegacioni i Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, udhëhequr nga drejtoresha znj. Slavica Kutirov sot realizoi vizitë pune në Drejtorine Doganore të Republikës së Kroacisë ku mbajti mbledhje me drejtorin gjeneral z. Mario Demiroviq. Gjatë vizitës, u konfirmua interesi i përbashkët për shkëmbimin e përvojave në fushën e zbatimit të legjislacionit të Bashkimit Evropian (në pjesën e rregulloreve doganore dhe akcizave). Tema e takimit është edhe forcimi i bashkëpunimit me operatorët ekonomikë dhe aktivitete të tjera në fushën e punëve doganore, veçanërisht ato që Republika e Kroacisë i ka zbatuar në procesin e pranimit në BE.

Zëvendësdrejtori i Drejtorisë së Doganave, z.Muarem Asani sot realizoi një vizitë pune në vendkalimin kufitar Bllacë - Dega Doganore Shkup.