Javën e kaluar në Beograd, përfaqësues të Drejtorisë së Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut morën pjesë në një takim rajonal të shteteve anëtare të CEFTA-s, organizuar nga Sekretariati i CEFTA-s dhe Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ (Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit GmbH).

Temat kryesore të diskutimit gjatë takimeve të punës ishin: strategjia për rrezikun në procedurat doganore, si dhe bazat për fillimin e projektit pilot në kuadër të “SEED +" për shkëmbimin e certifikatave fitosanitare ndërmjet drejtorive fitosanitare të vendeve anëtare të CEFTA-s.

Është shqyrtuar edhe projektvendimi për krijimin e një sistemi elektronik për lehtësimin e menaxhimit të përbashkët të rrezikut në tregtinë e mallrave, i cili parasheh krijimin e bazës së të dhënave për parregullsitë dhe shkeljet e identifikuara doganore, shkëmbimin e të dhënave për profilet e përbashkëta të rrezikut, sistemin e alarmimit të shpejtë, si dhe si shkëmbimin e të dhënave për rezultatet e kontrolleve të kryera ndërmjet autoriteteve doganore të palëve CEFTA.

Gjatë takimit u harmonizuan udhëzimet bazë për fillimin e pilot - projektit për shkëmbimin e certifikatave fitosanitare ndërmjet vendeve të CEFTA-s, përmes përdorimit të platformës evropiane TRACES NT. Projekti pilot do të nisë më 4 korrik të këtij viti dhe do të zgjasë dy muaj. Në aktivitetet përgatitore të të njëjtit, në periudhën prej 13 deri më 17 qershor, ekipi implementues i platformës SEED + do të vizitojë vendet e CEFTA-s ku do të prezantohen procedurat dhe procedurat në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të përgatiten dhe të njihen me projekti.

    

   

2060620224545
3060620224545
40606202274878
naslov060620224545
Previous Next Play Pause
1 2 3 4