Sot në Drejtorinë e Doganave është mbajtur takim me përfaqësues të lartë të ekipit të Bankës Botërore, lidhur me zbatimin e Projektit për Lehtësimin e Tregtisë dhe Transportit në Ballkanin Perëndimor.

Projekti, i financuar me një hua nga Banka Botërore, përfshin tre komponentë: prezantimin e një Sistemi të ri Kombëtar me Një Ndalesë, modernizimin dhe rindërtimin e pikave të kalimeve kufitare Kafasan dhe Deve Bair dhe ngritjen e një Sistemi të ri të Vëzhgimit Video.

Drejtoria e Doganave, si institucioni lider për zbatimin e Sistemit Kombëtar me Një Ndalesë, së bashku me agjencitë dhe shërbimet inspektuese pjesëmarrëse në procedurat doganore, do të marrin procese të harmonizuara për përpunimin e lejeve nga qarkullimi ndërkufitar i mallrave. Kjo do të mundësojë përshpejtimin e mëtejshëm të tregtisë ndërkufitare në përputhje me standardet dhe praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian.

Përmirësimi i pikës së kalimit kufitar të Kafasanit do të mundësojë kryerjen më të shpejtë të formaliteteve doganore, ku përfshihet edhe trajtimi i shërbimeve përkatëse të inspektimit kufitar. Në pikën kufitare Deve Bair, përveç objektit administrativ, do të rikonstruktohet edhe rruga hyrëse në terminalin e mjeteve të rënda, me qëllim shfrytëzimin e pandërprerë në kushte dimërore. Është planifikuar gjithashtu ndërtimi i një impianti të ri trajtimi dhe instalimi i një peshoreje të re për automjete.

Sistemi i Ri i Vëzhgimit Video, me aplikimin e pajisjeve të bazuara në teknologjitë më të fundit, do të mundësojë integrimin me sistemet e informacionit doganor. Ky sistem do të jetë një mjet i rëndësishëm në zbatimin e kompetencave për ndalimin e tregtisë së paligjshme, kontrabandës dhe korrupsionit në zyrat doganore, veçanërisht në pikat kufitare.

218052022
318052022
418052022
Previous Next Play Pause
1 2 3