Çdo vit, administratat doganore në mbarë botën festojnë 26 janarin, Ditën ndërkombëtare të doganave, përmes aktiviteteve të organizuara më vete. Këtë vit kjo ditë shënohet me moton “Rritja e transformimit digjital doganor duke adoptuar një kulturë të dhënash dhe duke ndërtuar një ekosistemin të të dhënave”.

Bazuar në të gjitha përpjekjet e bëra gjatë këtij viti jashtëzakonisht të vështirë nga disa subjekte juridike që plotësuan nevojat e Doganës, Drejtoria e doganave vendosi që këtë vit t'i ndajë mirënjohje nga Sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Doganave, Kunio Mikuria për merita të veçanta për përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të jashtme të cilët me aktivitetet e tyre u dalluan si përgjegjës në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe konstruktiv biznesi dhe gjetjen e zgjidhjeve për përballimin e krizës së shkaktuar nga pandemia KOVID 19.

Në këtë drejtim do t'u ndahen mirënjohje Dr. Irina Sotirova Buhova - Inspektorati shtetëror sanitar shëndetësor, Olivera Miovska - AMERIT, Biljana Muratovska - MAKAMTRANS, Damjan Sotirovski - Betashped, Vlatko Serafimovski - Multishped, Marija Stojkovska – Dauti, Ana Malceva-Marinkoviq - Zyra e Kryeministrit, Solza Kovaçevska - Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Nikolla Nikollov - Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Nadica Velevska - Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës

Përveç bashkëpunëtorëve të jashtëm, mirënjohje do të ndahen edhe për 5 nëpunës doganor - Zlatko Popoviq, Suzane Alili, Renezijana Kiprijanova, Vesna Stanoeva dhe Olivera Çalovska, të cilët kanë bërë përpjekje të veçanta në vitet e fundit për të realizuar projekte që nënkuptojnë transformimin digjital dhe shkëmbimin e të dhënave dhe informacione ndërmjet shërbimeve në vend si dhe me shërbimet e tjera doganore.

Me rastin e Ditës ndërkombëtare të doganave - 26 Janar, ju përcjellim plotësisht mesazhet e z. Kunio Mikuria, Sekretar i përgjithshëm i OBD-së dhe nga znj. Slavica Kutirov, drejtoreshë e Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

  

Link nga fjalimi i Dr. Kunio Mikuria

Link nga fjalimi i m-r  Sllavica Kutirov 

Video e fituesëve të mirënjohjeve