Ashtu siç është paralajmëruar, Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me UNECE, dhe në bashkëpunim me Komisionin Evropian, Bankën Botërore, CEFTA-n dhe partnerë të tjerë, organizojmë webinarin e katërt për Sistemin me një ndalesë dhe shkëmbimin e të dhënave për Ballkanin Perëndimor. Webinari do të mbahet në datat 26-27 janar 2022. Për më tepër, shihni agjendën paraprake, duke përfshirë linqet për t'u bashkuar në webinar. Webinari do të jetë në gjuhën angleze.

Në webinar do të keni mundësi të dëgjoni prezantime të shkurtra mbi planet e zhvillimit të Sistemit me një ndalesë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi dhe prezantime nga organizatat kryesore që mbështesin këtë punë, duke përfshirë UNECE (UN/CEFACT), Bankën Botërore, Komisionin Evropian, CEFTA, UNCTAD / ASYCUDA, etj. Për më tepër, ne dëshirojmë ta fokusojmë diskutimin në rëndësinë e zhvillimit të modeleve të të dhënave; përdorimi i standardeve ndërkombëtare dhe ndërveprimin e standardeve të OKB / CEFACT për digjitalizimin e flukseve të të dhënave të transportit multimodal dhe sistemeve rregullatore (përfshirë doganat) IT dhe Single Window (shih paketën e standardeve të transportit multimodal të të dhënave dhe shkëmbimit të dokumenteve në https://unttc.org/ stream / electronic- trade-and-transport-documents-and-data dhe https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards

Agjenda: