Lidhur me informatat  në opinion, për mallin e konfiskuar që ka mbërritur në Aeroportin e Shkupit, Drejtoria doganore , informon opinionin se hetimi është duke u zhvilluar dhe është nën kontroll dhe mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të Prokurorisë Publike për Krim të Organizuar dhe Korrupsion.

Personat e autorizuar të Drejtorisë doganore i ndërmarrin të gjitha masat dhe aktivitetet me kërkesë të prokurorisë. Për informata shtesë kontaktoni prokurorinë kompetente.