Javën e kaluar më datë 06.08.2021, drejtorja Sllavica Kutirov, Kryetari i Sindikatës UPOZ, Peco Grujovski, Kryetari i Organizatës sindikale UPOZ pranë Drejtorisë së doganave, Toni Apostolovski, si dhe Sindikata e pavarur e Drejtorisë së doganave kanë nënshkruar marrëveshjen kolektive që përfshin edhe ndryshimet në sistematizimin e vendeve të punës. Këto ndryshime dhe plotësime te marrëveshja kolektive, në veçanti te pjesa e sistematizimit të vendeve të punës do të kontribuojnë për funksionimin më të mirë të punës së Drejtorisë së doganave.

Në takim është biseduar për më shumë çështje aktuale ë janë domethënëse për të punësuarit në drejtori, si dhe për planet e ardhshme të organizatës sindikale UPOZ ë periudhën e ardhëshme do të duhet të realizohen.  

 

2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3