Nënkryetari i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe burimet njerëzore, Lupço Nikollovski, së bashku me Drejtorin e Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, sot (21 Prill 2021) vizituan vendkalimin kufitar Bllacë, ku ata mbajtën një takim pune me shefin e zyrës doganore Bllacë.

Drejtoria e doganave, si një institucion që mbron ekonominë dhe promovon tregtinë ndërkombëtare, duhet të jetë një shembull i zbatimit të ligjit, parandalimit të korrupsionit dhe krimit. Në këtë drejtim, takimi diskutoi risitë që janë vënë në përdorim për të forcuar mekanizmat e kontrollit në vendin tonë përmes të cilit do të përmirësohen proceset e funksionimit sistemik të shtetit, dhe i referohen dorëzimit të detyrueshëm të pyetësorëve nga një grup i zgjeruar i punonjësve në sektorin publik.

Zëvendës kryeministri Nikollovski vuri në dukje se masat e reja rrisin nivelin e përgjegjësisë së politikanëve dhe administratës. Niveli i transparencës është ngritur, abuzimi i pozitës zyrtare dhe dëmtimi i buxhetit të shtetit është parandaluar. Të gjithë nëpunësit administrativë në pozitat menaxheriale, inspektorët, si dhe nëpunësit doganorë, do të duhet të paraqesin pyetësorë dhe deklarata të konfliktit të interesit. Ata duhet të kenë përgjegjësi para punës dhe shtetit, por mbi të gjitha, para qytetarëve. Dhe nuk do të ketë tolerancë nëse pozicioni zyrtar përdoret për interesa personale të biznesit, në dëm të shtetit dhe qytetarëve.

Drejtori Sugareski theksoi se automatizimi dhe digjitalizimi i zbatuar në Drejtorinë e doganave çon në rritjen e përgjegjësisë, për shkak të mundësisë së kontrollit të mëvonshëm dhe për këtë arsye roli i Doganave në parandalimin dhe zbulimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar është pjesë e masave të miratuara në Anti-Korrupsion. Drejtori gjithashtu njoftoi se gjatë kësaj jave do të mbahet një takim ekspertësh ndërmjet përfaqësuesve të delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Shërbimeve doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës për të shqyrtuar mundësinë e prezantimit të konceptit ONE STOP SHOP në vendkalimin kufitar Bllacë. Projektet me një ndalesë zbatohen si një masë për të zvogëluar mundësinë e mashtrimit doganor, për shkak të depërtimit të drejtpërdrejtë në dokumentet tregtare që ndjekin mallrat, duke zvogëluar kështu mundësinë e korrupsionit dhe rritjen e stabilitetit dhe sigurisë në të gjithë rajonin.

Në këtë mënyrë, me masa sistematike për të parandaluar korrupsionin dhe krimin, Zëvendës Kryeministri Nikollovski dhe Drejtori Sugareski njoftuan krijimin e kushteve për një klimë të favorshme biznesi, sigurinë e investimeve dhe promovimin e tregtisë ndërkombëtare. 

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4