Lidhur me pretendimet e bëra në konferencën për shtyp të mbajtur sot nga z. Tripunovski, Drejtoria e doganave ju informon se në muajt e kaluar ajo ka ndërmarrë vazhdimisht aktivitete të intensifikuara përmes hetimeve penale në bashkëpunim me Prokurorinë publike kompetente, me qëllim të zbulimit dhe përndjekjes penale për personat e përfshirë në aktivitete të paligjshme në lidhje me tregtinë e duhanit.

Në këtë kuptim, në nëntor 2020 dhe janar 2021, u ngritën dy padi penale, që përfshinin tre persona juridikë dhe tre persona fizikë, dhe në atë drejtim, hetimi vazhdoi dhe informacionet dhe provat u mblodhën për aktivitete të mundshme të paligjshme të veprimtarive të tjera ligjore për personat në fjalë, përfshirë edhe Studenac-in e përmendur. Prokuroria kompetente publike në Kumanovë tashmë është informuar për rastin specifik dhe i janë dorëzuar provat, për të cilat po veprohet. Drejtoria e doganave ka marrë udhëzime dhe përgjegjësi specifike për veprime të mëtejshme nga zyra e prokurorit kompetent.

Në interes të hetimit, ne nuk mund të sigurojmë një informacion më të detajuar, por ne besojmë se zbulimi i një informacioni të tillë për publikun, i cili është pjesë e një hetimi zyrtar, dëmton përpjekjet për të luftuar krimin dhe për të siguruar sundimin e ligjit.