Ne punojmë së bashku me inspeksionet si në pikat kufitare ashtu edhe në zyrat e brendshme doganore. Bashkëpunimi duhet të intensifikohet dhe përmirësohet në mënyrë që cilësia të shprehet gjithnjë e më shumë, theksoi drejtori Sugareski në takimin e sotëm me drejtorin e Inspektoratit të  tregut, z. Stojko Paunovski.

Nevojitet mbikëqyrje efektive e tregut për të siguruar mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së konsumatorëve, mbrojtjen e interesave të tyre ekonomikë dhe mbrojtjen e mjedisit, ranë dakord të dy drejtorët.

Aktivitetet e ardhshme midis dy institucioneve u shqyrtuan në takim, në mënyrë që të rritet efektiviteti dhe koordinimi. Theks i veçantë iu vu seriozitetit të problemit dhe shkallës së dëmit të shkaktuar nga tregtia e paligjshme e duhanit dhe produkteve të duhanit. Kjo kërkon përpjekje të vazhdueshme nga të dy institucionet për të parandaluar tregtinë e paligjshme të mallrave me akcizë. Në këtë mënyrë, ne jo vetëm që mbrojmë konkurrencën, ne parandalojmë mospagimin e taksave ndaj shtetit, ne gjithashtu kontribuojmë në mbrojtjen e shëndetit të njeriut që mund të rrezikohet nga përdorimi i produkteve të paprovuara të vendosura në treg në mënyrë të paligjshme.

Për shkak të dëmeve të mëdha nga shitja ilegale e duhanit të prerë në vend, Drejtoria e doganave në koordinim me Inspektoratin e tregut dhe Qendrën kombëtare të koordinimit për luftimin e krimit të organizuar dhe të rëndë - Byroja e sigurisë publike - MPB dhe institucione të tjera kompetente shtetërore kryen vazhdimisht aksione për parandalimin e shitjes ilegale të duhanit dhe produkteve të duhanit. 

2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3