Sot në ambientet e Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt një takim protokollar midis drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së doganave, z. Goran Sugareski dhe znj. Emma Harper, përfaqësuese e Ambasadës Britanike në Shkup.

Takimi u iniciua nga Ambasada Britanike në Shkup për të njohur Drejtorin e ri të Drejtorisë së doganave, dhe theksi u vu në bashkëpunimin e suksesshëm midis doganave maqedonase dhe britanike deri më tani.

Znj. Emma Harper e informoi drejtorin Sugareski për planet e ardhshme për bashkëpunim ndërmjet shërbimeve doganore në fushën e shkëmbimit të informacionit, përvojës, njohurive në luftën kundër kontrabandës së mallrave, trafikimit të paligjshëm të drogës dhe narkotikëve të tjerë dhe formave të tjera të kontrabandës. .

Drejtori i përgjithshëm i Doganave dhe përfaqësuesi i Ambasadës Britanike shprehën gatishmërinë e tyre për të forcuar bashkëpunimin për çështjet doganore dhe komunikimin e vazhdueshëm reciprok në të gjitha nivelet.

1
1
2
2
Previous Next Play Pause
1 2