Këtë vit, anëtarët e CEFTA festojnë “Javën e CEFTA” me aktivitete të kombinuara. Konferenca, e mbajtur sot, 17 dhjetor, shqyrtoi të gjitha aktivitetet e ndërmarra për të adresuar sfidat e paraqitura nga pandemia e Covid-19, në mënyrë që të zvogëlojë pasigurinë dhe rënien e aktivitetit ekonomik. Gjatë vitit 2020, gjatë presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës me CEFTA-n, u bënë përpjekje nga të gjithë anëtarët, dolën iniciativa të rëndësishme, të cilat treguan rezultate serioze në trajtimin e krizës. Në konferencë u theksua edhe një herë rëndësia e korridoreve të gjelbërta që u prezantuan me iniciativë të Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të cilat si një masë efektive e njohur me kohë kontribuan në rimëkëmbjen dhe ringjalljen e tregtisë.          

Drejtori Tanasoski në fjalën e tij si panelist në panelin e diskutimit të parë kushtuar "Bashkëpunimi Ekonomik Rajonal: Një moment i rëndësishëm në trajtimin e rajonit me Covid-19 dhe një moment i rëndësishëm për rimëkëmbjen e qëndrueshme ekonomike", shqyrtoi zbatimin dhe rëndësinë e "korridoreve të gjelbërta" për rajonin. dhe mundësitë për lehtësimin e mëtejshëm të tregtisë në nivelin rajonal. Në fjalën e tij, drejtori gjithashtu rishikoi përfitimet e destinuara për operatorët ekonomikë nga zbatimi i strategjisë rajonale të menaxhimit të rrezikut.

Për sa i përket rajonit, përpjekje ambicioze po vijnë në të ardhmen e afërt, veçanërisht përmes aktiviteteve që do të ndërmerren në kuadër të Planit të veprimit për tregun e përbashkët rajonal 2021-2024. Tregu i përbashkët rajonal ofron përfitime të shumëfishta:

  • Konkurrencë të çmimeve
  • Udhëtime, studime dhe biznes në rajon në një mënyrë më të lehtë dhe pa pengesa
  • Rritjen e numrit të vendeve të punës
  • Një treg të integruar për 18 milion njerëz që do të jetë më konkurrues në skenën e BE-së dhe globalisht
  • Rritje shtesë për rajonin

Konferenca paraqet një mundësi për të shkëmbyer mendime mbi zhvillimin e ardhshëm të rajonit. Përfundimet që do të dalin do të përfshihen në programet e ardhshme të punës së organeve të CEFTA-s.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6