Ka përfunduar konferenca dy-ditore ndërkombëtare mbi sistemin One Stop Stop dhe Shkëmbimin e të Dhënave në Ballkanin Perëndimor, e cila po mbahet për herë të tretë dhe u organizua nga Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut së bashku me UNECE.

Në këtë konferencë, e cila është e një rëndësie të veçantë për zhvillimin e projektit të një sistemi të ri me një ndalesë – Single Window për lëshimin e licencave dhe aprovimeve për import ose eksport të mallrave që filloi muajin e kaluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shqipërinë dhe Serbinë dhe përmes së cilës duhet të kontribuojë përmirësimi i klimës së biznesit dhe qarkullimi më i shpejtë i mallrave përtej kufijve morën pjesë zyrtarë të lartë nga Ballkani Perëndimor dhe organizata ndërkombëtare që ndihmuan në zbatimin e lehtësimit të tregtisë në Ballkanin Perëndimor (KB, Banka Botërore, CEFTA dhe BE).

Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë konfirmuar edhe një herë vullnetin e tyre për të thelluar bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë për të arritur qëllimin, i cili është zbatimi i sistemit të ri me një ndalesë – Single Window.

Konferenca u dha mbështetje dhe njohje vendeve të Ballkanit Perëndimor për lëvizjen drejt integrimit evropian dhe idenë e përafrimit të standardeve për shkëmbimin dixhital të informacionit në lidhje me trajtimin e pasojave të pandemisë KOVID-19 në tregti dhe transport.

Komisioni Evropian i BE-së paraqiti kornizën e re legjislative për një Single Window që do të ndikojë në përgatitjen e draft planit për sistemin e ri me një ndalesë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Shqipërisë. Modelet e të dhënave të UN / CEFACT dhe të dhënat doganore të BE do të merren seriozisht në zhvillimin e SEED +.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10