Të nderuar kandidatë,

Drejtoria e doganave ju informon se janë përgatitur Certifikatat për trajnim paraprak të ndjekur për përfaqësues të licencuar, të mbajtur nga data 15-24.09.2020.

Të gjithë kandidatët që morën pjesë në këtë trajnim të mëparshëm mund të vijnë personalisht (me një dokument identifikimi) në ambientet e Drejtorisë së doganave në adresën "Lazar Liçenoski" numër 13 Shkup (ndërtesa e vjetër) në katin e parë në Seksionin e procedurave doganore dhe tatimor, dhoma numër 8 çdo ditë pune nga ora 8:30 deri në 16:30, për të marrë Certifikatat, duke filluar nga data 30.09 deri më 13.10.2020.

Nëse disa nga kandidatët nuk janë në gjendje (për ndonjë arsye) të vijnë personalisht dhe të marrin Certifikatën për trajnimin e mëparshëm të ndjekur, në atë rast Certifikata mund të merret në emër të tyre nga ndonjë prej tyre i angazhuar, i cili duhet të identifikohet me një kartë identiteti.

Nëse në këtë mënyrë kandidatët nuk do të jenë në gjendje të marrin Certifikatat e tyre, atëherë Drejtoria e doganave do t'i dorëzojë ato në adresën e shtëpisë të specifikuar në aplikim.

Kandidatët të cilët nuk do të jenë në gjendje të marrin Certifikatat në dy mënyrat e mëparshme, përkatësisht ata dëshirojnë që Certifikatat të dorëzohen me postë në adresën e tyre të shtëpisë, janë të detyruar të informojnë personin përgjegjës për çështje profesionale dhe administrative, Vesna Petreska, me e-mail në adresën e mëposhtme: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.