Me qëllim të lehtësimit të mëtejshëm të punës së operatorëve ekonomikë që transportojnë dërgesa të shpejta dhe në përputhje me procesin e përfshirjes së së E-doganave, Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga data 05.08.2020 paraqet dorëzimin e detyrueshëm të një manifesti të shpallur dokument "para mbërritjes" për të gjithë dërgesat me postë të shpejtë.

Informacioni i dërgesës do të dorëzohet në mënyrë elektronike të paktën një orë para ardhjes së mjeteve të përdorura të transportit, përmes të ashtuquajturës "Manifest i shpallur" i cili do të lejojë që doganierët të vlerësojnë rrezikun përpara se të marrin një vendim për të kryer kontroll të mundshëm mbi procedurën specifike doganore.

Tani e tutje, një deklaratë në letër do të lejohet vetëm në rast të aplikimit të një procedure rezervë kur ka probleme në funksionimin e sistemit të aplikuar të përpunimit elektronik të të dhënave, të siguruar me ndihmën e Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ).

Formalitetet e aplikuara dallohen saktësisht për secilën nga 4 kategoritë e përcaktuara të dërgesave (dërgesat që përmbajnë dokumente dhe korrespondencë, dërgesa me vlerë të vogël që janë të liruar nga pagesa e detyrimeve të importit dhe TVSH-së, dërgesat me vlerë të vogël që janë të liruar nga pagesa e detyrimeve të importit dhe dërgesave me vlerë të madhe).

Sipas rregulloreve më të fundit që rregullojnë qarkullimin e dërgesave të dërguara me postë të shpejtë në trafikun ajror brenda procedurave të rregullta dhe të thjeshtuara, në procedurën e tranzitit rrugor, kur transportohen nga ndërmarrjet që kanë licencë nga Agjencia Postare pa ofruesit e shërbim universal postar, është e detyrueshme paraqitja e një deklarate elektronike përpara mbërritjes së dërgesës. 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3