Një takim u mbajt sot në ambientet e Drejtorisë së doganave midis një delegacioni të Drejtorisë së doganave të udhëhequr nga drejtori dhe përfaqësuesit e Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC).

Programi UNODC i zbatuar në rajon dhe në vend u prezantua, me një referencë të veçantë për projektin e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe UNODC për të promovuar sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë përmes masave të synuara të kontrollit kufitar në porte dhe aeroporte. Projekti është zbatuar që nga janari 2020 në Bosnjë dhe Hercegovinë, Malin e Zi, Republikën e Serbisë, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovë dhe do të zgjasë deri në dhjetor 2023.

Aksioni i përbashkët është parashikuar në përputhje me Programin e Kontrollit të Kontejnerëve të UNODC dhe Organizatën Botërore të Doganave (UNODC-WCO Container Control Programme) dhe Projektit të Komunikimit të Aeroportit UNODC, WCO dhe Interpol (UNODC-WCO-INTERPOL Airport Communication Project).

Priten përfitime në fushën e forcimit të kapaciteteve për shtypjen e krimit të organizuar dhe koordinimin më efikas dhe të suksesshëm të veprimtarive të shërbimeve kufitare përgjegjës për zbatimin e ligjit në vendkalimet kufitare tokësore dhe në porte, si dhe në aeroporte. Tre shërbime të kontrollit të trafikut ajror do të themelohen në Shkup, Sarajevë dhe Beograd, pas themelimit të tretë të shërbimeve të kontrollit portual në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mali të Zi dhe Kosovë.

Aktivitetet dhe veprimet që do të dalin nga projekti do të japin rezultate më të mira në zbatimin e Konventës së KB për Drogën dhe Krimin dhe legjislacionin Evropian, veçanërisht në fushën e Kapitujve 23 dhe 24 që përfshijnë çështje të krimit të organizuar, sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë dhe sigurisë. 

1
1
Previous Next Play Pause
1