Në drejtim  të digjitalizimit të proceseve të punës, Drejtoria Doganore ka filluar me aktivitetet e projektit E-Dogana, nëpërmjet të cilit është planifikuar përdorimi i sistemit të ri për përpunimin e deklaratave doganore (CDEPS).

Këtë  sistem e përdorin   disa  pilot njësi doganore në të cilat  deklaratat doganore përpunohen me këtë  sistem.

Me qëllim të përgatitjes së të gjitha palëve të interesuara, më 16.02.2019 u organizua një mbledhje me 40 përfaqësues doganor nga kompani të ndryshme. Në mbledhjen u  spjegua  mënyra e përpunimit të deklaratave doganore përmes këtij sistemi dhe funksionet e saj, si dhe lidhjen me modulin për  Mjedis të Integruar Tarifor,nëpërmjet të cilit  do të llogariten  detyrimet doganore dhe të tjera.

Drejtoria Doganore  edhe  në të ardhmen do të organizojë takime të tilla për ti  informuar  dhe njohur me kohë përdoruesit e shërbimeve me bazat e aplikacioneve për kryerjen e procedurave doganore.

 

52043197_496357594231553_8117765601377648640_n
52043197_496357594231553_8117765601377648640_n
52087582_353364201937345_6129918672224911360_n
52087582_353364201937345_6129918672224911360_n
52269891_827878874255191_6546384101681659904_n
52269891_827878874255191_6546384101681659904_n
52286646_1579988132145396_5097305944677679104_n
52286646_1579988132145396_5097305944677679104_n
52510809_250283685899761_4898014432736575488_n
52510809_250283685899761_4898014432736575488_n
52576452_2237668756486823_1376932297093152768_n
52576452_2237668756486823_1376932297093152768_n
52688615_370395020181869_4077141509823004672_n
52688615_370395020181869_4077141509823004672_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7