Ju njoftojmë se sot (05.02.2019) do të lëshohet  në përdorim version i ri i sistemit njësportel  për import, eksport dhe tranzit të mallrave dhe kuotave tarifore - EXIM. Versioni i ri i EXIM është i integruar me sistemin e ri për deklaratat e përpunimit dhe dokumentet e akcizës (CDEPS)  dhe sistemit  Mjedis i integruar Tarifor (MIT), dhe njëkohësisht është modernizuar me funksionalitet të ri për operatorët ekonomikë.

Detajet e ndryshimeve në sistemin EXIM që rrjedhin nga integrimi i EXIM me MIT janë  dhënë në udhëzimet e dhëna në linkun e mëposhtëm.линк.

Funksionaliteti i ri do t'u mundësojë operatorëve ekonomikë të kryejnë përgatitje paraprake (pre-arrival) (futje, ndryshim dhe plotsim) të kërkesave për leje në EXIM. Udhëzuesi i përdorimit për përdorimin e funksionalitetit për përgatitjen paraprake të kërkesave për licencë në EXIM mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm.линк.

Gjithashtu ju informojm se është arritur interoperabilitet i plotë ndërmjetë sistemeve doganore EXIM, NCTS dhe MIT me CDEPS-in e rri, me të cilën thjeshtohet puna e operatorëve ekonomik, a njëkohësisht rritet efikasiteti në punët doganore.

Drejtoria doganore edhe më tej do të vazhdojë ti ndjek trendet moderne evropiane në punën doganore dhe ti zhvilloj sistemet kompjuterike të cilat i përdor në punën e saj.