Të nderuar kandidatë,

Drejtoria e doganave ju informon se janë përgatitur Certifikatat për provim të dhënë profesional për përfaqësues të licencuar, për kandidatët që kanë dhënë provim më datë 24.03.2021. Të gjithë kandidatët që e kanë kaluar provimin mund të vijnë në ambientet e Drejtorisë së doganave, Rruga Lazar Liçenoski 13, Shkup (ndërtesa e vjetër) në katin e parë në Seksionin për procedurat doganore dhe tatimore, zyra nr. 8, çdo ditë pune nga ora 8:30 deri në 16:30, duke filluar nga 29.03.2021 deri më 09.04.2021.

Gjithashtu ju informojmë se Certifikatat mund të merren nga një person tjetër në emrin tuaj ose në emër të disa kandidatëve. Nëse disa nga kandidatët pengohen të vijnë në ambientet e Drejtorisë së doganave ose nuk mund të sigurojnë një person tjetër i cili do të merr Certifikatën për provim të dhënë në emër të tyre, është e nevojshme të dërgoni një email deri te Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., dhe Certifikatat do të dorëzohen në adresën e shtëpisë të specifikuar në aplikim.

 

 

 

Sot, Nënkryetari i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, Lupço Nikollovski, në vendkalimin kufitar Tabanoc, mbajti një takim pune me Drejtorin e Drejtorisë së doganave Goran Sugareski dhe Shefe e krimit drogës së  Kombeve të bashkuara Zyra në Beograd dhe Këshilltaren rajonale për luftimin e korrupsionit dhe kthimin e pronave në Ballkanin Perëndimor, Virginia Abajo-Marquez.

Më 23 Mars 2021, Seksioni i hetimeve pranë Drejtorisë së doganave ka ngritur padi penale kundër një personi juridik me seli në Kriva Pallankë para Prokurorisë themelore publike në Kumanovë, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale "Shmangia e pagesës së akcizës” e dënueshme sipas nenit 279-b të Kodit Penal.

Gjatë vizitës së sotme në Drejtorinë e doganave, atashetë rajonalë të doganave të Republikës së Francës, Z.Christophe Bergeon  dhe Z. Julien Autret, konfirmuan interesin për bashkëpunim dypalësh. Në bisedë me udhëheqësit e shërbimeve për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kontroll dhe hetime, u theksuan fushat në të cilat ka nevojë për aktivitete të përbashkëta në të ardhmen.

Një prezantim i aplikacionit për celularë u mbajt në Drejtorinë e doganave, i cili shërben për të njohur vërtetësinë e pullave të akcizës. Ky aplikacion celular do të përdoret nga një numër i kufizuar dhe i zgjedhur i përdoruesve – nëpunës doganorë të cilët do të kenë privilegje të dhëna nga Drejtoria e doganave.

Pyetësori i përgatitur, i cili plotësohet në mënyrë anonime, ka për qëllim të shqyrtojë kënaqësinë e pjesëmarrësve në procedurat doganore dhe duhet të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara nga Drejtoria e doganave, përmes promovimit dhe përmirësimit në përputhje me situatën e inspektuar.

Drejtoria e doganave është mirënjohëse për gatishmërinë tuaj për të mbështetur vlerësimin përmes përgjigjeve dhe sugjerimeve tuaja.

Përgjigjet i presim më së voni deri më 31.03.2021

 
 

Lidhur me pretendimet e bëra në konferencën për shtyp të mbajtur sot nga z. Tripunovski, Drejtoria e doganave ju informon se në muajt e kaluar ajo ka ndërmarrë vazhdimisht aktivitete të intensifikuara përmes hetimeve penale në bashkëpunim me Prokurorinë publike kompetente, me qëllim të zbulimit dhe përndjekjes penale për personat e përfshirë në aktivitete të paligjshme në lidhje me tregtinë e duhanit.

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, z. Sugareski, sot bëri një vizitë pune në pikën e kalimit kufitar të Bllacës, ku kishte rastin të takohej me administratorin e Degës doganore të Shkupit, shefin dhe nëpunësit doganor të zyrës doganore Bllacë.

Gratë përbëjnë rreth gjysmën e popullsisë së botës. Bazuar në këto të dhëna, duhet pritur që gjysma e përfitimeve të procesit të zhvillimit u shkon grave dhe gjysma tjetër burrave. Por realiteti është ndryshe. Menaxherët, si dhe popullata e përgjithshme, ende besojnë fuqimisht se suksesi menaxherial lidhet me karakteristikat e meshkujve. Në nivelin kolektiv, fuqia është aftësia për të kombinuar burime të ndryshme të fuqisë individuale për të arritur ndryshimin, domethënë përfitime më të mëdha për kolektivin sesa për individin. Dhe individi është po aq i fuqishëm dhe i aftë, qoftë mashkull apo femër.

Drejtoria e doganave është në bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm me Ministrinë e transportit dhe lidhjeve, posaçërisht për realizimin e të gjitha punëve ndërtimore (ndërtim, rindërtim) që kryhen në pikat kufitare - për të cilat DD ka kompetenca ligjore. Me rëndësi të veçantë në promovimin e pikave të kalimeve kufitare janë rrugët hyrëse të cilat janë kusht për qarkullim të papenguar të mallrave dhe udhëtarëve dhe janë nën kompetencat e Ministrisë së transportit dhe lidhjeve.