Протокол кон Конвенцијата за спогодба за меѓународен сувоземен транспорт на стоки (ЦМР)
Усвоена5 јули 1978, Женева
Ратификувана26 мај 1997 година
Стапенa на сила28 септември 1997
Измени/Дополнувања/
Линк до депозитар на конвенцијата