Царинска конвенција за меѓународен транспорт на стоки со ТИР карнети (ТИР конвенција)
Усвоена14 ноември 1975, Женева
Ратификувана17 ноември 1991 година
Стапенa на сила2 декември 1993– по сукцесија
Измени/Дополнувања/
Линк до депозитар на конвенцијата