Конвенција за центарот за спроведување на закон во Југоисточна Европа (SELEC)
Усвоена9 декември, 2009 година во Букурешт
Ратификувана7 февруари 2011 година
Стапенa на сила7 октомври 2011 година
Измени/Дополнувања/
Линк до депозитар на конвенцијата