Ги информираме пријавените кандидати за полагање на стручен испит за лиценциран застапник дека полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник прв дел (теоретски) ќе се одржи на 07.06.2017 година во 10.00 часот во просториите на Испитниот центар ASSECO на улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1 Скопје.

На 2 јуни 2017 година, околу 03:50 часот на влез во Република Македонија на  граничниот премин Богородица, се пријавил автобус на редовна линија од Турција за Македонија, со турски регистарски ознаки.

Откако во 2016 година Царинската управа на Република Македонија оствари највисок приход во своето 25 годишно постоење како независен државен орган,  и во 2017 година го задржа трендот на успешна наплата на давачки во своја надлежност, а тоа се: давачки при увоз (царина, данок на додадена вредност, акцизи и надоместоци) и наплата на акциза не само при увоз, туку и во внатрешен промет.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници открија една измама и неколку обиди за криумчарење, при што привремено се задржани девизи, средства за подобрување на потенција, цигари, објектив за фотоапарат и таблети за дезинфекција на вода во базени.

Во текот на минатите две седмици, царинските службеници открија една царинска измама и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани златен накит, девизи, техничка стока, цигари, тутун, делови за централно греење, производи за лична хигиена,кармини и фалсификати.

Царинската управа на Република Македонија организира претходна обука за полагање на стручен испит за лиценциран застапник во периодот од 19.5-1.6.2017 година. Обуките ќе се одржат во Скопје, во Централната управа (стар објект) на 19, 26 и 30 мај и 1 јуни 2017 година со почеток од 10,00 часот.

Царинска управа информира дека увозот на одредени земјоделски производи во Европска Унија со потекло од Република Македонија може да се врши согласно одредбите во Спогодбата за стабилизација и асоцијација и согласно Регулативата за примена на автономна трговска мерка. Согласно Спогодбата ослободувањето при увоз се однесува само на царинската стапка ad valorem, а согласно Регулативата ослободувањето при увоз се однесува и на царинската стапка ad valorem и на давачките кои имаат еквивалентен ефект.

Постапувајќи по констатирани неправилности, Царинската управа на Република Македонија во месец април 2017 година до надлежните јавни обвинителства поднесе 5 кривични пријави против 5 физички лица.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани лекови, златен накит, лозови садници, семе за трева, автоделови, алкохолни пијалоци, облека и друго.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани девизи, лекови, вакцини за животни, цигари, мотор за патничко моторно возило, монитор, облека и чаеви.