Одделенито за разузнавање во склоп на Секторот за Контрола и истраги при Царинската управа на РС Македонија и во услови на пандемија продолжува со успешно реализирање на своите надлежности. 

Директорката на Царинската управа г-ѓа Славица Кутиров, денес оствари работна средба со г-дин Мартин Краних, царински офицер за врски на Федеративна Република Германија кој е задолжен за Северна Македонија, Бугарија и Романија.

Во текот на денешниот ден при вршење на детална царинска контрола на автобус пријавен за влез во Република Северна Македонија, мобилните тимови од Одделението за оперативни работи привремено задржаа 2.773 грама златен накит и 1 автобус.

Почитувани,

Царинската управа постапувајќи по поднесената иницијатива од страна на Групацијата на меѓународни шпедитери и логистички оператори организира вонредна дополнителна обука за оние лиценцирани застапници на кои им е одземена лиценцата по основ за непосетување на две последователни дополнителни обуки.

Согласно член 6 став (2) од Правилникот за програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник, учесниците на дополнителната обука потребно е да уплатат надомест во износ од 4.500,00 денари.

Уплатата може да се изврши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа
Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје
Банка на примач: НБРМ
Сметка: 100-0000000630-95
Сметка на буџетски корисник: 090030017578714
Приходна шифра и програма: 725939 20

ЕДБ: МК 4030992228017
Цел на дознака: Посета на дополнителна обука за (име и презиме на слушателот)

Сите лиценцирани застапници на кои им е одземена лиценцата за да ја посетуваат вонредната дополнителна обука потребно е да достават ПРИЈАВА за посета на дополнителната обука и доказ за уплатени средства во архивите на: Царинската управа и царинарниците Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово.

Рок за доставување на пријавите: до 15. 9.2021 година

Вонредната дополнителната обука ќе се одржи онлајн во периодот од 21.-24.9.2021 година со користење на алатката Microsoft Teams според следниот распоред

Ред. бројТема на обукатаДатумЧас
Забрани и ограничувања21.9.202110,00 – 12,00
Прописи од областа на царината21.9.202113,00 – 15,00

Царинска вредност и потекло на стоката

22. 9.202110,00 – 12,00
Царинска тарифа, класификација на стоки и ТАРИК/ТАРИМ22.9.202113,00 – 15,00
Даноци и акцизи при увоз и извоз23. 9.202110,00 – 12,00

Пуштање на стока во слободен промет

23. 9.202113,00 – 15,00

Управување со одобренија

24. 9.202110,00 – 12,00
Обезбедување на царински долг24. 9.202113,00 – 15,00

Листата на застапници кои ќе земат учество на вонредната дополнителна обука ќе биде дополнително објавена на интернет страната по завршување на рокот за пријавување.

Царинската управа го задржува правото за измена на термините, доколку за истото се појави потреба и пријавените учесници ќе бидат навремено информирани за промената.

 

 

Со цел подготовка на обуките согласно Програмата за дополнителна обука за лиценцираните застапници, но и прилагодување на обуките спрема потребите на слушателите, прашањата кои може да се дискутираат на обуките може да ги доставите на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Директорката на Царинската управа, Славица Кутиров денес одржа состанок со г. Ендрју Мофат, претставник од Американската амбасада во Скопје. На средбата се разговараше за тековните прокети за олеснување и забрзување на трговијата и процесите на поврзување на земјите во регионот на Западниот Балкан.

Минатата недела на 06.08.2021 година, директорката Славица Кутиров, Претседателот на Синдикатот УПОЗ, Пецо Грујовски, Претседателот на Синдикалната организација УПОЗ при Царинската упрва, Тони Апостоловски, како и Самостојниот Синдикат на Царинската упрва го потпишаа колективниот договор кој ги опфаќа измените во систематизацијата. Ваквите измени и дополнувања во колективниот договор, особено во делот на систематизацијата ќе  допринесат  за подобра функционалноста на работата во Царинската управа.

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19 и 267/20)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19 и 14/20), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 01-036570/21-0001 од 30.06.2021 година и Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 01-036570/21-0002 од 30.06.2021 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-7305/2 од 29.07.2021 година Царинската управа  објавува:

Ве известуваме дека ГП Богородица е повторно отворен за патнички и товарен сообраќај во двата правци. 
Пожарот е локализиран и работата на граничниот премин Богородица-Евзони се одвива нормално.

Ве известуваме дека ГП Богородица, денес 03.08.2021 е затворен за патнички и товарен сообраќај поради активен пожар во близина на граничниот премин. Сообраќајот е пренасочен на ГП Дојран.

Денес, 30 јули, заменик директорот на Царинска управа на Република Северна Македонија г. Муарем Асани, заедно со помошник директорот на Секторот за царински систем Златко Ветеровски и советникот на директорот Тони Станковски, беа во работна посета на компаниијата ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД Скопје. Целта на посетата беше доделување на Одобрение за Овластен економски оператор.