Царинската управа постојано ги подобрува внатрешните процеси во работењето со цел заштита на финансиските интереси на Република Македонија, олеснување на меѓународната трговија со понатамошна модернизација на царинското работење и поедноставување на царинските постапки, одржување и унапредување на конкурентен економски амбиент, како и реализација на економските политики на Владата на Република Македонија.

Почитувани,

Царинската управа изготви листа на учесници за објавените термини.  Детални информации за листата на учесници на обуката можете да најдете на следните линкови:

Почитувани,

Царинската управа изготви листа на учесници на дополнителната обука закажана за првиот термин на 8 и 9 март.  Детални информации за листата на учесници и програмата на обуката можете да најдете на следните линкови:

Во текот на минатата недела, царинските службеници спречија обид за кримчарење марихуана и открија една измама и неколку обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани девизи, облека и ремени за затегнување товар.

Во организација на Програмата за контрола на извозот и гранична безбедност  (EXBS) при Амбасадата на САД во Република Македонија, во периодот 26-28 февруари 2018 година се одржа Обука за зајакнување на вештините за набљудување на однесувањето (бихејвиористичка опсервација) наменета за 24 царински и полициски службеници.

На 27.02.2018 година во просториите на Царинската управа беше остварена протоколарна средба помеѓу директорот на Царинската управа г-дин Ѓоко Танасоски и Генералниот директор на Центарот за спроведување на законот во Југоисточна Европа (SELEC) г-ѓа Снежана Малеева.

Денес (27.02.2018 година), директорот на Царинската управа г-дин  Ѓоко Танасоски одржа работен состанок со претставници на Стопанската комора на Северо – Западна Македонија.

Денес (27.02.2018 година), директорот на Царинската управа г-дин  Ѓоко Танасоски одржа работен состанок со претставници на Стопанската комора на Северо – Западна Македонија.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија една царинска измама и спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани златен накит, драгоцени камења, возило со бункер, мобилни телефони, преносни компјутери, рачен часовник, облека, 3Д очила, цигари, кафе и фалсификати. 

Директорот на Царинската управа, г-дин Ѓоко Танасоски учествуваше на работилница за олеснување на трговијата, што се одржа на 22 февруари 2018 година, во просториите на Стопанската комора на Македонија.