Активностите на Поткомитетот за царина и потекло во рамки на CEFTA[1], со кој оваа година претседава Царинската управа на Република Северна Македонија, вклучија организирање на денешната официјална посета на Граничниот премин Табановце, со високи претставници на CEFTA Секретаријатот, ЕУ Транспортната заедница  и Советот за регионална соработка.

Во текот на изминатиот месец, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење стока, при што се задржани, цигари, девизи, алати, фалсификати и друго.

Со оваа надградба на апликацијата за дигитално потпишување на пораки во Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД), овозможена  е применливост на новите типови на дигитални сертификати кои се издаваат од КИБС и МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ. Исто така во СОЦДАД имплементирани се сите промени кои произлегуваат од новиот Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги поврзани со новите типови на дигитални сертификати со цел непрекинато работење на економските оператори

Новата верзија на апликацијата за дигитално потпишување во СОЦДАД, можете да ја преземете тука.

  

 

Царинската испостава информира дека донесена е одлука за промена на работното време во царинска испостава Кавадарци во царинарница Гевгелија која ќе се применува во временскиот период од 09.09.2020 година до 09.10.2020 година, и тоа:

-      од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот за царински постапки за увоз и извоз и од 18,00 до 24,00 часот за царински постапки за извоз,

-      сабота и  недела од 19,00 до 24,00 часот за царински постапки за извоз.

Одлуката за промена на работно време е од времен карактер и истата се донесува за откуп на свежо трпезно и винско грозје во регионот на Кавадарци,бидејќи извозните постапки се спроведуваат во попладневните часови, со што ќе се овозможи намалување на времето на чекање и побрзо и поефикасно спроведување на царинските постапки и олеснување при спроведување на царинските постапки за царинските застапници.

Во рамките на Твининг проектот „Подобрување на наплатата на приходите и даночна и царинска политика“, организирана е онлајн обука на тема „Подготовка на национални технички спецификации на ИТ системите потребни за ЕУ“. Обуката се реализира преку алатката Webex од 31. 08. – 04. 09. 2020 година. Предавачи на обуката се експерти од Република Хрватска.

Целта на обуката е зајакнување на капацитетот на Царинската управа за ЕОРИ 2 во креирањето на деловен концепт како основа за подготовка на техничка спецификација.

Со почит,

Царинска управа на Република Северна Македонија

Претставници на Царинската управа ќе земат активно учество на виртуелната конференција New World Model (NWM) во организација на World Free Zones Organization.

Во рамките на Твининг проектот „Подобрување на наплатата на приходите и даночна и царинска политика“, организирана е онлајн обука на тема „Подготовка на национални технички спецификации на ИТ системите потребни за ЕУ“. Обуката се реализира преку алатката Webex од 31. 08. – 04. 09. 2020 година. Предавачи на обуката се експерти од Република Хрватска.

Целта на обуката е зајакнување на капацитетот на Царинската управа за ЕОРИ 2 во креирањето на деловен концепт како основа за подготовка на техничка спецификација

Царинската управа ве известува дека определениот датум за полагање на прв дел (теоретски дел) од стручниот испит за лиценциран застапник на 10.09.2020 година и  определениот час за почеток на испитот во 11:00 се одлагаат.

Проектот „Консултација за модернизација на Царинската управа на Република Северна Македонија“, поддржан од страна на Царинска служба на Јужна Кореја започна на 02.06.2020 и продолжува со континуирани активности. Како дел од активностите е и посета од експерти од Јужна Кореја, при што во текот на следните 8 недели ќе бидат реализирани состаноци со менаџментот и со релевантни организациони единици од Царинската управа на РСМ, во делот на царинското работење и ИТ. Овие работни состаноци се во насока на воспоставување на Главен (Мастер) план по анализа на тековниот процес и ИТ-системот на царинската управа и прелог на модел за развој.

Денес во просториите на Царинската управа  се одржа состанок помеѓу делегација  на Царинската управа предводена од директорот и претставници на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC).