Овој твининг проект,што започна да се применува од јануари 2020 година има специфична цел, насочена кон усогласување на даночното и царинското законодавство, во согласност со релевантното законодавство на ЕУ и најдобрите практики.  Целта е да се подобри економската анализа и предвидување на приходите заедно со моделирање и зајакнување на оперативните и административните капацитети на клучните институции во системот.

Во насока на зајакнување на соработката со деловната заедница, што е клучен фактор за градење на доверба, промовирање на доброто владеење и забрзувањето и поедноставувањето на царинските постапки, денес се одржа on – line состанок на Советодавното тело при Царинската управа на Република Северна Македонија.

Директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски, денес 25.06. заедно со директорите на Царинските управи учествуваше на Состанокот на генералните директори на Светската царинска организација. СЦОа е глобален меѓународен признат центар на царинска експертиза и има водечка улога во развојот, промовирањето и спроведувањето на современи царински системи и процедури. Во услови на пандемијата Ковид-19, состанокот се одржаа преку видео конференциска врска. 

Ве информираме дека од понеделник, 29.06.2020 година, ќе биде пуштена во продукција нова надградена верзија на Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки – EXIM. Со новата верзија на EXIM кај сите дозволи ќе бидат воведени позиции, односно редни броеви за сите ставки од дозволите, и ќе се овозможи искористувањето на одобрените количини да се прави по позиции (за секоја ставка поединечно), а не како досега сумарно по тарифна ознака. На овој начин ќе се обезбеди поголема прегледност на одобрените стоки и следливост на искористените количини. 

Царинската управа ги известува сите трговски друштва кои се производители, увозници, трговци на големо и/или трговци на мало со нафтени деривати, дека на 22.06.2020 година, донесена е и објавена во Службен весник бр.169/2019 Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба, која стапи на сила веднаш.

Постапката на електронска регистрација во системот за е-Акцизи во СОЦДАД, од страна на Дипломатско-конзуларните претставништва и Претставништвата на соодветни меѓународни организации во Република Северна Македонија, е неопходен чекор и се очекува истата да биде направена од страна на Претставништвата.

Ве известуваме дека со завршувањето на вонредната состојба заклучно со датумот 22. 06. 2020 укинати се сите воведени мерки за спречување на внесување и ширење на вирусот COVID-19 донесени со Одлуките на Владата на Република Северна Македонија за време на вонредната состојба и тоа следните Одлуки:

Одлука за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19 (Сл. весник број 62/20) 

Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за потрошен медицински материја (Сл. весник број 76/20)

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19 ( Сл. весник број 92/20) 

Одлука за дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19 ( Сл. весник број 109/20)

Одлука за ограничување на извозот на пченица и наполница и брашно од пченица и наполница (Сл. весник број 70/20)

Одлука за за изменување и дополнување на  одлука за ограничување на извозот на пченица и наполница и брашно од пченица и наполница (Сл. весник број 90/20) и

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19 ( Сл. весник број 119/20)

Со почит,

Царинска управа на РСМ

Светската царинска организација (СЦО) со задоволство објавува дека 15-та PICARD годишна конференција на СЦО ќе се одржи како веб-конференција од 23 до 26 ноември 2020 година.

1ThuryWerner

7AnitaAngelovska

2JanmaatFreek

3EmilijaBelogaska

BosiljkoZlopasa

5EmirDjikic

6DamjanMancevski

8SanjaLukarevska

10BiljanaPeeva

11DriljonIseini

 12AnetaAntova

 13DanielaArsovska

 irena25062020

Како и секоја година, по повод одбележувањето на денот на Царинската управа на Република Северна Македонија (14.04), се искористи  можност за изразување на благодарност кон нашите постојани соработници и партнери. Соочени со фактот дека годинава, за жал, поради ситуацијата што ни е позната на ситe, откажан беше традиционалниот свечен настан, плакетите во знак на благодарност за добра соработка беа доделени денес.