Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за посетена претходна обука за лиценцирани застапници, одржана од 02.10 до 16.10.2018 година  се изготвени. Сите кандидати кои ја посетуваа оваа претходна обука потребно е лично (со документ за идентификација) да дојдат во просториите на Царинска управа на адреса „Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на II спрат во Одделени за кадрови, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, за да ги подигнат Уверенијата, започнувајќи од 25.10 до 02.11.2018 година.

Доколку некои од кандидатите се спречени да дојдат во просториите на Царинска управа на горенаведената адреса, Уверенијата ќе им бидат доставени на домашна адреса наведена во пријавата. 

 

Весна Петреска - одговорно лице за стручни и административни работи.

 

 

Денес (24 октомври), во присуство на  претставници на компании членки на Сојузот на стопански комори на Македонија, беа промовирани предностите и придобивките од примената на концептот на Овластен економски оператор.

Делегација на Царинската управа предводена од директорот Ѓоко Танасоски учествува на семинар на високо ниво за перформансите на Царинската унија „Движејќи се кон иднината“. Семинарот се одржува во Виена-Аврстрија на 17-18 октомври, под претседателство на Царината на Австрија (во рамки на Програмата Царина 2020).

Согласно официјална најава од ЕВН Македонија, Ве известувам дека на 19.10.2018 година (петок) на царинска испостава Дојран и царинска испостава Гевгелија, во период од 07:00 до 17:00 часот, како  и на  21.10.2018 година (недела) на царинска испостава Дојран во период од 07:00 до 17.00 часот, ќе има прекин на електрична енергија.

На 16 и 17  октомври 2018 година во Велес, шест царински администрации од Западен Балкан одржaa неформален регионален состанок, организиран на ниво на директори од секторите задолжени за спроведување на законот и царински контроли и истраги.

Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ) користи податоци од НКТС со кои управува Европската комисија во согласност со Уредбата (ЕУ) бр. 952/2013 за царинскиот закон на Унијата и Конвенцијата за заедничка транзитна постапка и тие податоци ги собира во база на податоците за увоз, извоз и транзит (IET-Import/Export/Transit). Тие податоци вклучуваат податоци за испраќачот и примачот на стоката и вообичаено се однесуваат на стопанските субјекти, но можат да се однесуваат и на физички лица. Повеќе информации за постапување со личните податоци прибрани од страна на ОЛАФ се наоѓаат во Изјавата за приватност на следниот линкови:

На 16 октомври 2018 година во Скопје, Царинската управа на Република Македонија и Македонско турска стопанска комора (МАТТО) одржаа работилница на која беа презентирани актуелни теми и новитети од областа на царинското работење.

На Интернационалниот Аеродром Скопје, царинските службеници спречија уште еден обид за шверц на наркотични дроги. Откриено е и спречено е криумчарење на 3  килограми  марихуана.

Во седиштето на Светската здравствена организација (СЗО) WHO-World Health Organization во Женева, се одржа првиот состанок на Страните (MOP1) на Протоколот за елиминирање на недозволената трговија со тутунски производи. На состанокот учествуваа делегации од 44 земји-членки на Протоколот, 46 држави кои не се членки на Протоколот, како и претставници од граѓански и меѓувладини организации од повеќе региони во светот.

Директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски на 10.10.2018 година во Царинска управа на Република Македонија одржа средба – отворен ден со учесниците во царинската постапка (увозници, извозници, застапници, шпедитери, производители и транспортери).