Во текот на минатата недела, царинските службеници спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани скенер со софтвер за забарска протетика, лед светилки и делови за нивна монтажа, готови пари, рачни часовници, гасен пиштол и муниција за гасни пиштоли.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани офталмолошки производи, очила со диоптер, моторцикли, делови за машина за конфекција, автоделови, облека, шноли, стегачи за коса, карти за играње, парфеми, рачни часовници, етикети, гумени чизми, црева за хидранти, туш батерии и фалсификати.

Во Службен весник на Република Македонија број 84 од 09.05.2018 година е објавен Законот за ратификација на измената на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија помеѓу Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлуката број 1/2018 на Мешовитиот комитет, воспоставен со Договорот за слободна трговија помеѓу Република Македонија и Република Турција.

Министерството за надворешни работи во Службен весник на Република Македонија број 129 од 12.07.2018 година објави дека Одлуката број 1/2018 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија помеѓу Република Македонија и Република Турција, потпишана во Анкара на 30 јануари 2018 година и ратификувана од двете страни, стапува во сила на 1 август 2018 година.

Ова значи дека за извоз во Турција од 1 август 2018 година се применува Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за потекло, објавена во Службен весник на Република Македонија број 66/2012 година.

Република Македонија ја извести Европската комисија за да изврши измена на последната Објава на Комисијата која се однесува на примената на Регионалната конвенција за Паневромедитеранските преференцијални правила за потекло или на протоколите за правила за потекло кои овозможуваат дијагонална кумулација помеѓу договорните страни на Конвенцијата (Службен весник на ЕУ серија Ц 73 од 09.03.2017 година). 

По добивање на известување од Европската комисија за примена на дијагонална кумулација со останати земји, Регионалната конвенција ќе може да се применува и со тие земји со кои тоа ќе биде наведено и тоа известување дополнително ќе биде објавено.

 

Огласите се објавени во дневните весници Нова Македонија и Коха на 25.07.2018 година.

Јавен оглас бр. 2/2018

 

Царинската управа на Рeпублика Македонија  денес потпиша меморандуми за соработка со Асоцијацијата за е-трговија на Македонија и ДХЛ Експрес Македонија.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија три царински измами и спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани рачни часовници, очила за сонце, ремени, паричници, алати, делови за автомобили, козметика, приврзоци, бижутерија, гранитни плочки, облека, патенти, ќеси и цигари.

Во рамки на Летната програма за посета на најголемите извозници, претставници на Царинската управа предводени од директорот г-дин Ѓоко Танасоски, на 20 јули 2018 година, ја посетија компанијата Алкалоид АД – Скопје.

За економските оператори кои се вклучени во меѓународната трговија правилата за потекло се важни заради неколку причини. Тие можат да влијаат на способноста на економскиот оператор да земе учество на меѓународниот пазар, можат да влијаат врз цената и конкурентноста на производот на меѓународниот пазар, влијаат врз одлуките за тоа каде компаниите да инвестираат и од каде да ги изберат своите добавувачи на суровини и репроматеријали.

Со цел да се информира јавноста вистинито, транспарентно, соодветно и точно ги молиме и повикувам порталите и јавните гласила на точно и правилно информирање во врска со денешниот прекин на сообраќајот на граничниот премин Богородица.

Во текот на минатата недела, царинските службеници спречија неколку обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани цигари, девизи и облека.