Царинската управа ги информира економските оператори дека поставена табла за користење на приоритетна лента во рамките на иницијативата Отворен Балкан, е наменета за:

- иматели на одобренија за Овластен Економски Оператор (ОЕО) од Република Северна Македонија, Република Србија и Република Албанија,

Линк ПДФ за преземање на сликата ОЕО

- економски оператори (увозници, извозници, транспоретри, шпедитери) од Република Северна Македонија, Република Србија и Република Албанија кои учествуваат во меѓусебната трговијата, осносно учествуваат во увозните, извозните и транзитни постпки помеѓу трите земји.

- зелени коридори за стока од ЦЕФТА приоритетната листа

Линк ПДФ за преземање на сликата Open Balkan и Green Lane CEFTA

Приоритетен премин на возилата што пренесуваат овој вид на стока се обезбедува со обележување во возилото, во зависност од категоријата која се применува.