Заменик директорот на Царинската управа г. Муарем Асани денес беше во работна посета на Царинската испостава Аеродром Скопје - Царинарница Скопје.

За време на работната посета шефот на Царинската испостава Аеродром Скопје Александра Илиевска Мишковска, управникот на Царинарница Скопје Александар Петковски и помошникот управник на Царинарница Скопје Артан Весели низ кратки црти го запознаа со оперативните капацитети и потреби во склоп на оваа царинска испостава.

ЦИ Аеродром Скопје е испостава во чија што надлежност е спроведување на царинската постапка на Аеродромот Скопје и тоа на двата нејзини отсеци патнички и стоков. Во надлежност на ЦИ Аеродром Скопје стоков отсек се просториите за привремено чување на ТАВ, ДХЛ и УПС. На стоковиот отсек се спроведува царински надзор и постапка за стока која е во надлежност на испоставата. На патничкиот отсек се спроведува царинска контрола, а по потреба се врши и  царинење на стоки во патнички промет.

Заменик директорот г. Муарем Асани беше информиран и за проектот преку ГИЗ кој во текот на изминатите три години се спроведе за забрзување на процесот на царинење на брзите пратки со што се намали времето на царинење за 50%. Со проектот царинските службеници однапред имаат информација за пратките кои пристигаат со што можат да направат навремена анализа на ризик пред пристигнување на пратките на аеродромот. 

a1
a1
a2
a2
a3
a3
a4
a4
a7
a7
a5
a5
a6
a6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7