Почитувани,

Ве информираме дека денеска 11.06.2021 со почеток во 19:00 часот  е планирана надградба на безбедносните протоколи на апликацијата за Интегрираната тарифна околина (ИТО).

Од оваа причина консултацискиот модул наменет за надворешни субјекти и веб сервисите за софтверите кои ги користат шпедициите за пресметка на давачки  нема да бидат достапни околу 1 час.

Линковите кои досега ги користеа надворешните субјекти ќе остана активни во наредните 10 дена.

http://ite.customs.gov.mk:9080/masterApp

http://ite.customs.gov.mk:9080/calcxml/services/CalcXml?wsdl

Новите линкови кои ќе функционираат после надградбата и во наредниот период се следните:

https://ite.customs.gov.mk:8080/masterApp

https://ite.customs.gov.mk:8080/calcxml/services/CalcXml?wsdl