Почитувани кандидати,

Ве известуваме дека електронското полагање на поправниот испит од вториот дел на испитот за лиценциран застапник кој беше закажан за 27.05.2021 со почеток во 11:50 часот, се одлага за нов термин, за што ќе бидете дополнително известени.

За сите информации поврзани со испитот кои се однесуваат на датумот на неговото одржување местото и часот, ќе бидете известени со соопштение кое ќе биде објавено преку веб страната на Царинската управа.