Во просториите на Царинската управа се одржа презнтација на апликацијата за мобилни телефонски уреди која служи за распознавање на автентичноста на акцизните марки. Оваа мобилна апликација ќе ја користат ограничен и селектиран број на корисници-царински службеници кои ќе имаат доделени привилегии од страна на Царинската управа.

На работната презентација на апликацијата практично беа тестирани нејзините фунционалности од страна на корисниците и дадени им беа соодветни напатствија за користење. Со вклучување преку видо-конференциска врска, креаторот на апликацијата истакна дека апликацијата е изработена во две верзии, за два оперативни исистеми - iOS и Anadroid во зависност од употребата на мобилниот уред.
1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4