Kако резултат на усвоените мерки на Владата на Република Северна Македонија за помош на компаниите погодени од кризата со пандемијата, од неодамна e пуштен нов производ – банкарска царинска гаранција за обезбедување на евентуален царински долг при постапка на увоз за облагородување. Оваа гаранција пред се е наменета за малите и средни претпријатија од преработувачката индустрија.

Повеќе информации се достапни на следниов линк- https://mbdp.com.mk/mk/garancii/carinski-garancii.

Царинската управа останува партнер на деловната заедница и заедно со Владата на Република Северна Македонија работи во креирање на поволен деловен амбиент, подобри услови за работа посебно за малите и средните претпријатија.