Согласно одредбите наведени во членот 2 став 2 алинеја 2 од Уредбата за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила (Сл. весник 277 од 28.12.2019), од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година вредноста на коефициентите кCO2 кои се користат при пресметата на данокот за моторните возила ќе се применуваат во зголемен износ за 25% од постојните. Новите износи се прикажани во приложената Табела.

 

Гранични вредности на CO2

(грам CO2/km) според NEDC

Коефициент

(денари/грам CO2/km)

наддокCOБензин,ТНГ,КПГ

кCO2

Дизел

010,00,0
1506,2512,5
517512,525,0
769025,050,0
9110037,575,0
10111050,0100,0
11113062,5125,0
13114087,5162,5
141150125,0200,0
151170162,5237,5
171190200,0275,0
191225237,5312,5
226255275.0350.0
256-312,5400,0