Ве известуваме дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде недостапен заради техничка надградба  до 16:00 часот.

Во овој период застапниците имаат можат да користат резервна постапка со употреба на царински декларации во форма на ЕЦД кои ќе се обработуваат во Асикуда или да почекаат повторно воспоставување на системот.

 

Царинска управа