Царинската управа јавно ве повикува и ве известува дека на ден 11.04.2019 година со почеток во 11:00 часот, во просторијата број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б, ќе се спроведе полагање на стручен испит – втор дел (студија на случај) на кандидатите кои го положиле првиот дел (теоретски), со кој ќе се проверува теоретското знаење и стручната оспособеност на лиценцирани застапници, заради самостојна примена на царинските прописи во практиката.

Список на кандидати кои ќе го полагаат вториот дел од стручниот испит (студија на случај):

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација

1.

АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВ

11:00

Просторија 1

2.

АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВ

11:00

Просторија 1

3.

АЛЕКСАНДРА РИСТОВСКА

11:00

Просторија 1

4.

АНГЕЛА ГИНОСКА

11:00

Просторија 1

5.

АНГЕЛИНА УЛИШЕВА

11:00

Просторија 1

6.

БИЛЈАНА СТОЈАНОВА

11:00

Просторија 1

7.

БИЉАНА ВЕЛКОВА

11:00

Просторија 1

8.

БОЈАН НИКОЛОВСКИ

11:00

Просторија 1

9.

БОЈАН ЏОГОМАНОВ

11:00

Просторија 1

10.

ВАЊА БЛИЗНАКОВ СКИ

11:00

Просторија 1

11.

ВАЊА ГОРГИЕВА

11:00

Просторија 1

12.

ВАСИЛ СМИЛЈАНСКИ

11:00

Просторија 1

13.

ДАВИД РИСТОВ

11:00

Просторија 1

14.

ДАВИД СПАСИЌ

11:00

Просторија 1

15.

ДАРКО ПЕТКОВСКИ

11:00

Просторија 1

16.

ДЕЈАН ДИНИШЕВ

11:00

Просторија 1

17.

ДРАГАН ДОДЕВСКИ

11:00

Просторија 1

18.

ДРАГАН ПЕТРОВИЌ

11:00

Просторија 1

19.

ЃУРГИЦА ЦУКЛЕВА

11:00

Просторија 1

20.

ЖАРКО СТАМЕНКОВИЌ

11:00

Просторија 1

21.

ЗЛАТКО НАСТЕВСКИ

11:00

Просторија 1

22.

ЗОРАН ИЛИЌ

11:00

Просторија 1

23.

ЗОРИЦА ПЕТРОВА

11:00

Просторија 1

24.

ИВАНА БОЖИНОВСКА

11:00

Просторија 1

25.

ИВАНА ЃОШЕВА

11:00

Просторија 1

26.

ИВАНА ЛАЗОВА -МИЛОСОВСКИ

11:00

Просторија 1

27.

ИВИЦА НАУМОВСКИ

11:00

Просторија 1

28.

ЈАСМИНА МИЛЕВСКА

11:00

Просторија 1

29.

ЈОСИП ЈОВАНОВИЌ

11:00

Просторија 1

30.

ЈОСИФ КОСТАДИНОВСКИ

11:00

Просторија 1

31.

КИРЕ ЃОРГИЕВ

11:00

Просторија 1

32.

КОСТАДИН ДОЈЧИНОВ

11:00

Просторија 1

33.

КРИСТИНА КАРАЈОВАНОСКА

11:00

Просторија 1

34.

МАЈА ТОДОРОВСКА

11:00

Просторија 1

35.

МАРГАРИТА НЕДЕВА

11:00

Просторија 1

36.

МАРИЈА АНЃЕЛЕСКА

11:00

Просторија 1

37.

МАРИО ТРЕНДАФИЛОВ

11:00

Просторија 1

38.

МАРКО АПОСТОЛОВСКИ

11:00

Просторија 1

39.

МАРКО ТАСЕВСКИ

11:00

Просторија 1

40.

МИЛЕ ПОПОВИЌ

11:00

Просторија 1

41.

МИЛЕНА КРСТЕСКА

11:00

Просторија 1

42.

МИХАИЛ ТОДОРОВ

11:00

Просторија 1

43.

НИКОЛА ВЕЉАНОСКИ

11:00

Просторија 1

44.

ОГНЕН МИНОВСКИ

11:00

Просторија 1

45.

ОЛИВЕР ЈОВАНОВСКИ

11:00

Просторија 1

46.

ПАВЕЛ КУЗМАНОВСКИ

11:00

Просторија 1

47.

ТРАЈЧЕ ДИМИТРИЕСКИ

11:00

Просторија 1

Со ова известување ги повикуваме и оние кандидати кои порано го имаат положено првиот дел од испитот и не се наоѓаат на објавениов список, а до сега не го полагале вториот дел од испитот, потребно е во рок од 3 дена од денот на објавување на ова известување да се пријават на е-меил адреса кај:

 Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и кај Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да може да бидат пријавени во списокот на кандидати за полагање на втор дел од испитот.  

Исто така ги повикуваме и оние кандидати кои се упатуваат на поправен испит односно не го положиле вториот дел од испитот - студија на случајот. Во овој случај потребно е кандидатот да поднесе пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари. Рокот за пријавување за овие кандидати е до 08.04.2019 година

 

Уплатата се врши на следната сметка:

 

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа

Лазар Личеноски 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на поправен испит за лиценциран застапник.

 

Пријавата заедно со уплатницата  се поднесува во архивата на Царинска управа адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.01.-OБ.05,05.01

 

Сите кандидати кои се наоѓаат на списокот за полагање задолжително да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.