Царинската управа во насока на дигитализација на работните процеси отпочна со активности на проектот Е-Царина, преку кој е планирана употреба на новиот Систем за обработка на царински декларации СОЦДАД.

Овој систем го користат неколку пилот царински испостави во кои царинските декларации се обработуваат со овој систем.

Со цел подготовка на сите засегнати страни, на 16.02.2019 година организиран е состанок со 40 царински застапници од различни  компании. На состанокот беа прикажани начинот на процесирање на царински декларации преку овој систем и неговите функционалности, како и поврзувањето со модулот за Интегрирана тарифна околина прeку кој ќе се пресметуваат царинските и други давачки.

Царинската управа и во иднина ќе организира вакви состанoци со цел навремено информирање и запознавање на корисниците на услугите со основите на апликациите за спроведување на царинските постапки.

 

52043197_496357594231553_8117765601377648640_n
52043197_496357594231553_8117765601377648640_n
52087582_353364201937345_6129918672224911360_n
52087582_353364201937345_6129918672224911360_n
52269891_827878874255191_6546384101681659904_n
52269891_827878874255191_6546384101681659904_n
52286646_1579988132145396_5097305944677679104_n
52286646_1579988132145396_5097305944677679104_n
52510809_250283685899761_4898014432736575488_n
52510809_250283685899761_4898014432736575488_n
52576452_2237668756486823_1376932297093152768_n
52576452_2237668756486823_1376932297093152768_n
52688615_370395020181869_4077141509823004672_n
52688615_370395020181869_4077141509823004672_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7