Царинската управа на Република Македонија ги поканува економските оператори како и сите заинтересирани странки, да присуствуваат на настанот за Промовирање на концептот за овластен економски оператор (ОЕО) во Република Македонија и неговото значење за економските оператори, што ги организираме во соработка со Проектот за УСАИД за регионален економски раст (USAID Regional Economic Growth Project – REG). 

Настанот ќе се одржи на 29 октомври 2018 година во хотелот Милениум во Охрид со почеток во 11:00 часот.

Со оглед на тоа што концептот на ОЕО е исклучително интересен и може значително да придонесе кон поедноставувањето и забрзувањето на царинските постапки и олеснувањето на трговијата, очекувам дека ќе предизвика интерес и за Вашата компанија/институција.