Ве информираме дека по извршената надградба на интернет мрежата на Царинската управа, нормализирана е состојбата со поврзување на надворешните корисници кон МАКЦИС системот. Доколку сепак имате проблеми со поврзување кон Системот за обработка на царински информации ве молиме користете ги следните IP адреси кои овозможуваат директен пристап:

aerodromOH5042.carina.mk95.180.153.163
aerodromsk1050.carina.mk95.180.153.163
bitola5010.carina.mk95.180.153.164
blace1075.carina.mk95.180.153.154
bogorodica.carina.mk95.180.153.162
bunardzik1020.carina.mk95.180.153.156
delcevo3030.carina.mk95.180.153.159
devebair2050.carina.mk95.180.153.158
gevgelija4020.carina.mk95.180.153.161
granici.carina.mk95.180.153.166
kavadarci4040.carina.mk95.180.153.157
kumanovo.carina.mk95.180.153.155
medzitlija5020.carina.mk95.180.153.164
novoselo4060.carina.mk95.180.153.160
ohrid5040.carina.mk95.180.153.165
posta1025.carina.mk   95.180.153.153
prilep5030.carina.mk95.180.153.159
skopje1010.carina.mk           95.180.153.149
skopje1013.carina.mk 95.180.153.150
skopje1014.carina.mk95.180.153.152
skopje1015.carina.mk95.180.153.151
stip3010.carina.mk95.180.153.170
struga5060.carina.mk95.180.153.165
strumica4050.carina.mk95.180.153.160
tabanovce2030.carina.mk95.180.153.154
tetovo1080.carina.mk      95.180.153.154
veles3050.carina.mk95.180.153.156
zeleznici.carina.mk95.180.153.152