Ги информираме пријавените кандидати за полагање на стручен испит за лиценциран застапник дека полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник втор дел (студија на случај) ќе се одржи на 23.06.2017 година во 10.00 часот во просториите на Испитниот центар ASSECO на улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1 Скопје.

 Во прилог табела со список на пријавени кандидати за полагање на испитот:

ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕЛОКАЦИЈАКАНДИДАТ

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Ангеловски Мартин

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Климкаров Сашко

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Крстевска Радмила

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Крстевски Давид

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Кузмановиќ Мирослав

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Максимова Арсенија

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Мемети Јетон

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Милковски Огнен

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Неделковски Јане

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Петровски Миодраг

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Пешовски Игор

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Стојановски Сашо

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Сулејмани Енис

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Трајков Трајче

23.06.2017 10:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Џајкоска Живка