НАПОМЕНА: Испитите во живо може да се следат преку пребарувачите Mozilla Firefox и Internet Explorer, со инсталиран VLC Plugin.

Линк за Internet Explorer

Училница 1

Училница 2