Вчера (07.01.2021 година во 20,50 часот), по остварен контакт со надлежните гранични служби, добиено е известување дека претходната забрана за сообраќај во периодот од 21.00 до 05.00 часот  која започна на 02.01.2021 година, се укинува и ГП Евзони од 07.01.2021 година од 20.00 часот ќе биде отворен за секаков вид на сообраќај, но и понатаму останува забраната за влез на МКД државјани освен за ТМВ.

Според добиеното известување од Националниот координативен центар за гранично управување, на граничниот премин Дојран забраната за проток на патници и возила ќе продолжи до 11.01.2021 година.

Ве известуваме дека од утре, 24.11.2020 од 05:00 часот па се до 25.11.2020 до 05:00 часот по македонско време, граничниот премин Евзони ќе биде затворен за секаков вид на  сообраќај поради штрајк на грчките царински служби.

Ве известуваме дека поради реконструкција на главната разводна табла  зе електрична енергија на ГП Блаце –отсек стоково царинење, утре на 31.01.2020 година во периодот од 08-12 часот  ќе има прекин на електричното напојување на царинскиот терминал  и повремен застој во работата на Царинската испостава Блаце –стоково царинење.


Ве информираме дека имплементирањето во продукција на нова надградена верзија на Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки – EXIM заврши и системот е повторно во функција, а со тоа престанува и примената на хартиена постапка во EXIM.

Ви благодариме на разбирањето.

Царинската управа на Република Северна Македонија, по добиено известување  од страна на грчките погранични органи, информира дека поради најавени лоши временски услови (најава на обилни врнежи на снег):
- на ГП Меџитлија од 06,00 часот на 05.01.2020  до 24,00 часот на 06.01.2020 год. ќе има забрана за влез на товарни моторни возила во Р.Грција
- на ГП Стар Дојран од 05,00 часот на 05.01.2020  до 23,00 часот на 06.01.2020 год. ќе има забрана за влез на товарни моторни возила со носивост од над 1,5 тони во Р.Грција
- на ГП Богородица од 05,00 часот на 05.01.2020  до 24,00 часот на 06.01.2020 год. ќе има забрана за влез на товарни моторни возила во Р.Грција

Ве информираме дека e завршена интервенцијата за миграција на EXIM системот на нова хардверска платформа и истиот е повторно во примена.

Во прилог Ви го доставуваме Известувањето за ПРЕКИН НА ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM, број 24 - 078860/19 – 0002.

Ви благодариме на разбирањето.

 

Известување за прекин на хартиена процедура

Ве информираме дека e завршена интервенцијата за миграција на EXIM системот на нова хардверска платформа и истиот е повторно во примена, а со тоа престанува и примената на хартиена постапка во EXIM.

Заради тоа ви даваме насоки за постапување со дозволите издадени во хартиена форма (во резервна постапка) од другите институции корисници на  EXIM.

Декларациите кон кои се приложени дозволи, лиценци или одобренија издадени во хартиена форма да бидат обработени, односно доведени до статус „Увезено“ или „Пуштено за извоз“ до 12 часот на 01.11.2019 година.

Декларации кон кои се приложени дозволи издадени во електронска форма во EXIM да не се поднесуваат до 01.11.2019 година до 12 часот.

По 12 часот на 01.11.2019 година, декларантите можат да поднесуваат декларации кон кои се приложени дозволи, лиценци или одоренија издадени во електронска форма.

Доколку декларантот поседува лиценца издадена во хартиена форма, а за истата не поднел декларација, истата не може да ја користи и треба да биде издадена во електронска форма пред поднесување на декларацијата.


Ве информираме дека поради подолг прекин на електрична енергија во Царинската управа, предизвикан е хардверски дефект на EXIM системот и истиот е недостапен. Во моментов се работи на миграција на системот на нов хардвер.

Согласно Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки се пристапува кон Правилата за примена на алтернативна хартиена процедура во случај на технички проблеми поврзани со EXIM.

Во прилог Ви го доставуваме Известувањето за ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM, број 24 - 078860/19 – 0001.

По надминување на проблемот ќе бидете известени за прекин на алтернативната хартиена процедура.

Ви благодариме на разбирањето.

 

 

Упатство за примена на хартиени документи во случај на технички проблем во EXIM

Царинската управа на Република Северна Македонија информира дека патничкиот сообраќај на граничниот премин Златарево/ Ново село е повторно во функција, после неколку часовниот прекин настанат поради пожар на граничниот премин Златарево - Република Бугарија.