Ве информираме дека заради техничка надградба на EXIM системот денес 17.04.2018 година од 16:00 до 17:30 системот е во прекин.