Поради пожар на територија на Република Грција од кој се зафатени и железничките пруги од 07.09.2017 година во целосен прекин e железничкиот сообраќај од и кон Република Грција.Прекинот според најавите од грчки железници ќе трае неколку дена.