Ги информираме шпедициите и економските оператори кои имаат одобрение за локално царинење во испоставата Скопје 1 (1010) дека асикудскиот сервер за испоставата Скопје 1 (1010)  е повторно во функција.

Благодариме за разбирањето.