Ве известуваме дека денес, 12.07.2019 во периодот од 17 до 19:00 часот новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде времено недостапен од технички причини, односно ќе се врши надградба на системот.