Почитувани корисници,

на следните линкови можете да ги превземете репликациските фајлови за ажурирање на клиентскиот софтвер во Асикуда системот.

Внатрешни испостави - репликациски фајлови 2019

5042 - ЦИ Аеродром Охрид

5070 - ЦИ Ќафасан стоково

2030 - ЦИ Табановце стоково

4040 - ЦИ Кавадарци

1080 - ЦИ Тетово и 1075-ЦИ Блаце стоково

5060 - ЦИ Струга и 5040 ЦИ Охрид

5030 - ЦИ Прилеп и 3030 - ЦИ Делчево

4050 - ЦИ Струмица и 4060-ЦИ Ново Село стоково

3050 - ЦИ Велес и 1020-ЦИ Слободна зона Скопје

3030 - ЦИ Делчево

3010 - ЦИ Штип

2050 - ЦИ Деве Баир и 2051 ЦИ Деве Баир патнички

2010 - ЦИ Куманово

5010 - ЦИ Битола, 5020-ЦИ Меџитлија стоково

4020 - ЦИ Гевгелија

1050 - ЦИ Аеродром

1025 - ЦИ Пошта

1015 - ЦИ Скопје 2

1014 - ЦИ Скопје 4

1013 - ЦИ Скопје 3

1010 - ЦИ Скопје 1

 

Гранични испостави и збирни сервери - репликациски фајлови

Сервер 1000 - за СНИО (2005-2009)

Сервер 1000 - за СНИО заклучно со 2004 година

Апликација за изработка на ПП50 образец за плаќање на царински давачки